Mgr. Vlastimil Chadim  |  Základy výživy člověka
image for Analýza složení těla

Lidský organismus je složen z vody, tuku, bílkovin, cukrů a minerálních látek. Množství jednotlivých „stavebních kamenů“ je u každého z nás jiné. Od sebe se lišíme nejen absolutním množstvím svalů, tuku, kostí, ale i vzájemnými poměry mezi jednotlivými tkáněmi. Pro rychlé posouzení postavy člověka používáme jednoduché hmotnostně-výškové ukazatele. Říká se, že dospělý muž by měl vážit tolik, kolik měří bez 100. Při výšce 180 cm je dobré se vejít do hmotnosti 80 kg. U žen se udává jako optimum tělesná výška mínus 110. Žena vysoká 170 cm by optimálně mohla mít kolem 60 kg.

Často používaným ukazatelem je Body Mass Index – BMI, index tělesné hmoty. Známý je vzoreček pro jeho výpočet: BMI = kg / m2. Takto si můžeme snadno spočítat svoji hodnotu BMI. Jelikož se ženské a mužské tělo složením mírně liší, existují proto i lehce odlišné kategorie BMI pro obě pohlaví. Díky většímu množství svalové hmoty mají muži při stejné výšce většinou vyšší hmotnost než ženy. Ženský organismus má od přírody větší zastoupení tukové tkáně. Tuk je lehký. Naproti tomu sval je díky vysokému obsahu vody mnohem těžší. Postaví-li se vedle sebe dva lidé stejného pohlaví, stejně vážící a na chlup přesně vysocí, který z nich bude mít ve svém těle více tuku? Velice jednoduše to posoudíme změřením obvodů tělesných partií. Ten, kdo bude mít v pase, v bocích, přes prsa, stehna více centimetrů, ten může očekávat, že v jeho těle se nachází vyšší množství tuku. Jeden kilogram tukové tkáně zaujme větší prostor než jeden kilogram svalu. Obyčejný krejčovský metr je tedy výborným antropometrickým měřidlem. Sledujeme-li vývoj hmotnosti v kilogramech a ve stejný okamžik i změny v obvodech, můžeme odhadovat, k jakým kvalitativním změnám dochází na úrovni složení těla. Při redukci nadváhy by s celkovými kilogramy měly stejně rychle, ne-li rychleji, odcházet též centimetry v obvodech těla. Klesá-li tělesná hmotnost rychleji než obvody partií, není to dobrá zpráva. V takovém případě se dá očekávat, že váha, která jde dolů je způsobena především úbytkem vody a ne tuku. Kvalitní hubnutí – čistý úbytek tukové tkáně, se pozná především na poklesu počtu centimetrů. Celková hmotnost nemusí být díky nízké specifické hmotnosti tuku nijak výrazně odlišná.

Díky moderním technologiím však dnes nemusíme spoléhat jen na váhu, metr a zrcadlo. Existuje mnoho metod, pomocí kterých se dá přesně analyzovat složení těla. Jednou z nich je metoda bioelektrické impedance (BIA). Je založena na principu rozdílné vodivosti tělesných tkání při průchodu elektrického proudu. Při měření přístroj aplikuje do těla proud o velice nízké intenzitě a určité frekvenci (nejčastěji 20, 50, 100, 500 kHz). Proud prochází celým tělem a podle celkového odporu (impedance), které tělo proudu klade, dokáže měřící zařízení přesně stanovit množství jednotlivých tělesných kompartmentů. Jelikož tuk obsahuje velice málo vody – je špatný vodič – klade proudu největší odpor. Naopak aktivní tělesná hmota obsahuje velké množství vody (např. kosterní svaly 72%) – klade el. proudu nízký odpor. Přístroji zadáme vstupní údaje o měřené osobě – věk, pohlaví, výška, hmotnost a on na základě těchto parametrů rychle vyhodnotí složení těla. Vedle jednofrekvenční analýzy (pomocí které pracuje např. Bodystat 1500), lze provádět měření i s vyšším počtem frekvencí elektrického proudu. Čím více frekvencí, tím detailnější rozbor hodnocených parametrů získáme. Jednofrekvenční analýza dokáže stanovit množství tuku, vody a bezvodé aktivní tělesné hmoty. Vícefrekvenční měření dokáže „rozpitvat“ tělo mnohem podrobněji. Můžeme pak celkový obsah vody rozlišit i na tekutiny nitrobuněčné a mimobuněčné. Takto lze sledovat otoky v těle, úbytek nitrobuněčné vody vzniklé při hladovkách a nízkosacharidových dietách (při kterých celková hmotnost těla klesá, nejen díky ztrátám tuku, ale také vlivem úniku vody z buněk). Multifrekvenční analýza dokáže zhodnotit i množství anorganických látek v těle – minerálů a přesně určit čistou svalovou hmotu. Vstupuje-li proud do těla z více míst, dokáže samostatně posoudit i jednotlivé krajiny těla. Korejské přístroje InBody umí určit kolik tuku či aktivní tělesné hmoty se nachází v pravém horním kvadrantu těla (pravá horní končetina), kolik v levém horním, v pravém dolním, levém dolním a kolik ve střední části těla – v trupu. Můžete potom třeba zjistit, že např. v levé noze máte více svalové hmoty než v pravé. Vícefrekvenční analýza dokáže určit i množství útrobního – nitrobřišního tuku, který je důležitým rizikovým faktorem pro řadu metabolických a oběhových chorob.

Pro koho je výhodné nechat si provést přesnou analýzu složení těla? Především jsou to lidé, kteří úpravou stravy a pohybu redukují zásoby tělesného tuku nebo naopak nabírají svalovou hmotu. Díky antropometrické analýze mají konkrétní představu, na úkor které tkáně se hmotnost snižuje či zvyšuje. Domácí váha nám oznámí pouze celkovou sumu kilogramů. Z čeho se však snížily či zvýšily už nám neprozradí. Je to změnou množství vody, svalů nebo tuku? Obvody partií by nám mohly něco napovědět, ale nic konkrétního se stejně nedozvíme. Bioelektrická impedance je jednoduchá, finančně dostupná metoda, která rychle sdělí, co potřebujeme znát. Abychom mohli přesně zjišťovat změny jednotlivých tkání, je nutné při každém měření splňovat jeden důležitý předpoklad. Tím je podobnost podmínek, ve kterých jednotlivá měření probíhají. Přijdete-li jednou na měření nalačno a po druhé těsně po jídle, budou výsledky značně zkreslené. Ještě větší vliv tu sehrává aktuální hydratace organismu. V situaci nízkého zavodnění těla (nejen díky nízkému příjmu tekutin, ale i vlivem konzumace většího množství alkoholu a kávy) se zvyšuje celková impedance a přístroj pak vyhodnotí falešně vyšší množství tuku než v případě lepší hydratace. Vedle stravy a pití zde má vliv

i množství fyzické aktivity, která měření předcházela a u žen též fáze menstruačního cyklu.

Díky změnám v množství aktivní tělesné hmoty a tuku v těle se nemění jenom vzezření naší postavy. Úbytek či nárůst aktivní hmoty, tuku má vliv i na celkový stav látkové výměny. Mění se hladiny cholesterolu, krevních tuků, množství cukru v krvi, krevní tlak, koncentrace některých hormonů v těle, zrychluje se či zpomaluje klidový energetický výdej. To vše má vliv na náš zdravotní stav a ovlivňuje i riziko tloustnutí do budoucnosti. Jedinec s vyšším množství tělesného tuku může díky antropometrickým měřením výborně sledovat jak úspěšně jeho redukční program probíhá – má přehled o konkrétních změnách složení těla.

Přínosy bioelektrické impedance (u nás využíváme přístroj InBody 230) pro klienta jsou:

  • Redukující člověk má přehled o konkrétních změnách složení těla – vidí, co hubne

  • Diabetici, hypertonici, kardiaci, všichni ti, kdo bojují s rizikovým nitrobřišním tukem mohou posoudit, zda-li jim útrobní tuk skutečně ubývá

  • V situaci, kdy známe přesné složení těla a rychlost klidového metabolismu, máme mnohem přesnější podklady pro určení optimálního energetické příjmu pro udržení, snížení či zvýšení tělesné hmotnosti

  • BIA je vedle dalších anamnestických údajů důležitým pomocníkem při přesném plánování vhodného jídelníčku a fyzické aktivity.

Chcete-li znát svoje hodnoty složení těla, zajímá-li vás individuální riziko vzniku civilizačních onemocnění a jakým způsobem vhodně řešit případné nepříznivé ukazatele, využijte služeb firmy Nutricoach. Zabezpečíme vám veškerý servis od diagnostiky, přes sestavení individuálního stravovacího a tréninkového plánu až po každodenní zajištění hotové stravy a osobního trenéra.

Dále se následují ukázky výsledků měření získaných pomocí analyzátoru InBody.

Obrázek č. 1 Množství tělesné vody, bílkovin, minerálních látek, tukové tkáně v těle vyšetřované osoby. Srovnání aktuálních hodnot s referenční osobou.

Obrázek č. 2 Zhodnocení stupně nadváhy, celkové buněčné hmoty, množství minerálních látek, hodnota bazálního metabolismu, obvod svalstva paže, celkový obvod paže.

Obrázek č. 3 Základní rozbor složení těla u vyšetřované osoby – celková tělesná hmotnost, hmotnost svalové a tukové tkáně, celkové množství vody, hmotnost aktivní tělesné hmoty, BMI, % podíl tuku v těle, poměr obvodu pasu a boků, hodnota klidového energetického výdeje. Doporučení pro úpravu složení těla. Rozložení svalové hmoty a tukové tkáně v jednotlivých kvadrantech těla.