Mgr. Vlastimil Chadim  |  Doplňky stravy
image for CLA

Konjugovaná kyselina linolová (CLA) je nenasycená mastná kyselina, která se přirozeně vyskytuje především ve svalové a tukové tkáni přežvýkavců. CLA byla poprvé izolována v roce 1987. Pro předpokládané pozitivní účinky na látkovou výměnu člověka je dnes prodávána v koncentrovaných formách v podobě potravinových doplňků.

CLA se tvoří v žaludcích skotu, ovcí, koz odkud se vstřebává do krevního oběhu a ukládá se v podobě triacylglycerolů do tukových buněk, kosterní svaloviny a mléka. U dobytka pasoucího se na pastvinách lze v tělesných tkáních prokázat vyšší koncentrace CLA než u zvířat ustájených - živených krmnými směsmi. Malé množství CLA je obsaženo také ve vajíčkách a v rostlinných olejích.

Konjugovaná kyselina linolová je derivátem kyseliny linolové. CLA ve své molekule obsahuje konjugované nenasycené dvojné vazby v mnoha podobách. V přirozených potravinách i v suplementech převažují nejčastěji izomery cis-9, trans-11 a izomery trans-10, cis-12. Ve spojitosti s CLA se nejčastěji hovoří o jejím účinku na metabolismus tuků a podporu růstu svalové tkáně. Některé studie potvrzují pozitivní vliv cis-9, trans-11 izomeru CLA na růst aktivní tělesné hmoty. U trans-10, cis-12 izomeru CLA bývá naopak uváděn vyšší účinek při odbourávání tukových zásob (lipolytický účinek) či ochranu před jejich tvorbou (antilipogenenní účinek). Výrobci suplementů CLA hovoří o jejím pozitivním vlivu na kvalitu redukčního procesu. Z důvodů minimalizace ztrát aktivní tělesné hmoty, nedochází u hubnoucích jedinců ke snižování klidového a celkového energetického výdeje, čímž by nemělo po ukončení redukčního režimu docházet k opětovnému nárůstu tukové tkáně – CLA chrání před jo-jo efektem. Bohužel experimentální studie prováděné na člověku výše zmíněné účinky CLA jednoznačně nepotvrdily. Podobně nejisté závěry vychází v oblasti stimulace imunitního systému, redukce zánětlivých a alergických reakcí organismu v případě zvýšeného příjmu CLA potravinovými doplňky. Jako další pozitivní účinek CLA bývá zmiňována úprava metabolismu tuků a cholesterolu (pokles hladin LDL a triacylglycerolů, vzrůst HDL), čímž by CLA měla působit preventivně před rozvojem srdečně-cévních onemocnění. V testech prováděných na laboratorních hlodavcích byl prokázán protinádorový účinek CLA. Vlivem vyššího příjmu CLA docházelo k menšímu rozvoji karcinomů prsní žlázy, kůže, prostaty a střev. Na kolik však můžeme závěry těchto studií aplikovat na člověka?

Přestože v současné chvíli nejsou prokázány nutriční přínosy suplementace CLA izomery ve výživě člověka, s výrobky obsahujícími konjugovanou kyselinu linolovou se čile obchoduje. Obvyklý doporučený denní příjem CLA bývá kolem 3 g. Vhodné je rozdělit celkový denní příjem do dvou dávek – ráno a večer. Na základě typických stravovacích zvyklostí dospělé populace je odhadován denní příjem CLA stravou na 150 mg u žen a 200 mg u mužů. Pokud by CLA měla pozitivní účinky, pak by 15-20 násobné navýšení jejího příjmu formou potravinových doplňků mělo přinášet jednoznačné výsledky.