Mgr. Eva Hvorecká  |  Inspirace
image for Co přinesl poslední rok

Alespoň na rok jsem se od své práce a webu, bohužel, odmlčela. Nicméně to bylo pro dobro věci. Důvodem byl hlavně poslední ročník magisterského studia, diplomová práce a státnice. Takže co mi tento rok přinesl?

Diplomová práce

Kromě léčebné výživy se aktivně zaměřuji na sportovní výživu, ve které se vzdělávám hlavně díky své bakalářské a diplomové práci. Bohužel, struktura našeho oboru zatím nezašla tak daleko, aby sportovní výživa byla řešena na kvalitní úrovni. Proto jsem neskutečně vděčná za spolupráci s Mgr. Michalem Kumstátem, Ph.D. z Fakulty sportovních studií MU, který byl zároveň i mým vedoucím diplomové práce. A v mé blízkosti je teď jediným člověkem, který je do sportovní výživy zapálený a dělá ji opravdu na odborné úrovni.

Ve své diplomové práci jsem pojednávala o biochemických markerech u sportovců z pohledu nutričního terapeuta. Jinými slovy jsem sledovala odběry krve vrcholových sportovců a ukazatele, které souvisí s výživovým stavem sportovce a zároveň s jeho výkonností. Kromě nutnosti sledování výsledků krve u sportovců a zařazení určitých biochemických markerů do odběrů krve, které u nás nejsou zcela běžné a co hůř, mohou být špatně zvoleny či interpretovány, jsem se snažila svou prací vyjádřit také potřebu spolupráce nutričního terapeuta se sportovními lékaři. V péči o sportovce by měl nutriční terapeut tvořit součást zdravotnického týmu, protože i ve sportu se výživa může stát léčebnou výživou, z mnoha příčin… Minimálně z tohoto důvodu se nehodí, aby o sportovce „pečovali“ pouze výživoví poradci (problematiku rozdílu výživového poradce a nutričního terapeuta/specialisty si můžete přečíst v tomto pěkném článku: https://zapiskynutriholicky.wordpress.com/2016/02/06/vyzivovy-poradca-vs-lekar-a-nutricny-terapeut/). Specializovaní nutriční terapeuti jsou v zahraničí známí jako „sports dietitians“.

Ve dvou ta práce jde vždycky líp!

Na základě spolupráce s mým vedoucím práce, ale také s MUDr. Pavlem Homolkou, jsem začala uvažovat o doktorském studiu na Fakultě sportovních studií. Pro mě by to byla ideální kombinace vědy a praxe. Nicméně můj „osobní příběh“ vzal za své, když k nám v lednu bez čekání přišlo miminko. :) A tak jsem si řekla, že ta práce jde přece ve dvou vždycky líp! Tím myšleno má diplomová práce. Věřila jsem, že miminko pro mě bude při psaní inspirací a určitě další sílou. A k doktorskému studiu se můžu vrátit kdykoliv.

Zakončení studia

Studium jsem, tedy úspěšně zakončila s rostoucím bříškem v červnu státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Tímto bych chtěla poděkovat svému vedoucímu práce za spolupráci s podporou a úctou k mé osobě (málo je takových lidí na univerzitní půdě a je potřeba si jich vážit). Dále panu doktorovi z kliniky sportovního lékařství v nemocnici u Sv. Anny v Brně, a sportovcům i trenérům, kteří dobrovolně poskytli své údaje potřebné pro praktickou část diplomové práce. Děkuji také svému partnerovi za podporu v mém velice pestrém období a své holčičce, která byla a ještě je v bříšku trpělivá při tom všem, co se mnou doposud prožila.

A co dál?

Teď „pouze“ vyčkávám na to, až přijde malá na svět (pravděpodobně začátkem října). Nicméně to neznamená, že tím končí má práce! Nejspíš nebude probíhat na 100 %, ale v práci na Nutricoach.cz pokračovat budu. Kromě toho se můžete od srpna těšit například na mé články o sportovní výživě v časopise Cykloturistika (http://www.cykloturistika.cz/). A protože jsem se zakončením studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity zavázala už celoživotním vzděláváním v mém oboru, budu tak také činit. :)