Mgr. Vlastimil Chadim  |  Výživa ve sportu
image for Energetické gely část I.

Spotřeba energie v průběhu fyzického výkonu několikanásobně převyšuje úroveň klidového energetického výdeje. Trvá-li sportovní aktivita déle než 90 minut, je třeba tělu zajistit dodatečný přísun energie formou iontových nápojů a traťovek. Bez včasné dodávky kalorií z vnějšku, dochází po 2 hodinách intenzivní svalové práce k výraznému vyčerpání pohotovostních energetických zásob s následkem poklesu tělesného výkonu.

V situaci, kdy například šlapete na kole s intenzitou pohybující se v oblasti 70-90% maximální tepové frekvence, je činnost trávicí soustavy významně potlačena. V takových okamžicích není možné získávat „vnější“ energii štěpením potravin, které obsahují živiny v složité podobě polysacharidů, bílkovin a tuků. Trávení, vstřebávání makronutrientů ve své komplexní podobě trvá dlouhou dobu a výrazně zatěžuje celý gastrointestinální trakt. Následkem konzumace běžných tyčinek, sušenek, oplatků, pečiva, tekutých mléčných výrobků v průběhu pohybové aktivity může být vznik zažívacích obtíží v oblasti žaludku, střev a narušení fyzického výkonu. Naštěstí máme k dispozici celou řadu suplementů a výrobků pro sportovní výživu, které jsou mnohem efektivnějším zdrojem energie pro dlouhé vytrvalostní aktivity.

Základním zdrojem energie, elektrolytů a především vody přijímaných v průběhu výkonu jsou iontové nápoje. Například vypitím 750 ml 4% sacharidového roztoku v průběhu jedné hodiny, dodáme tělu 30 gramů „čistých“ sacharidů (poskytnou 120 kcal) v nejlépe využitelné podobě. Požadavky těla na přísun energie při intenzivní činnosti jsou však mnohem vyšší. Hodinová spotřeba energie při jízdě na kole se pohybuje (záleží na profilu tratě, intenzitě svalové práce, povětrnostních podmínkách, trénovanosti, pohlaví a biometrických parametrech cyklisty) v rozmezí 300 až 800 kcal. Chceme-li zabránit totálnímu vyčerpání pohotovostních energetických zdrojů (svalový a jaterní glykogen), je nezbytné u delších aktivit přidat k iontovým nápojům další zdroje energie.

Snadností stravitelnosti, využitelností a rychlostí dodání kalorií stojí po sacharidových nápojích na druhém místě energetické gely. Jejich výhodou je mnohem vyšší koncentrace sacharidů – v malém objemu přináší více energie. Vhodně použitý gel výrazně nezatíží zažívací soustavu a přitom dodá tolik potřebnou nálož „rychlého paliva“. Většina energetických gelů se prodává ve velikosti 30-70 gramových balení, přičemž 65-70% obsahu tvoří sacharidy.  Jedna tuba o objemu 40 g obvykle přináší 25 g sacharidů. Užitím této dávky tělu snadno poskytnete v jednoduché podobě významných 100 kcal.

Z pohledu podpory sportovního výkonu je velmi důležitým aspektem spektrum zastoupených sacharidů. Energetické gely přináší cukry ve své nejjednodušší podobě monosacharidů (glukóza, fruktóza), disacharidů (sacharóza, isomaltulóza, maltóza) a středně složitých sacharidů v podobě maltodextrinu. Je výhodné, když gel obsahuje směs výše zmíněných cukrů. Tím zajistíte nejen okamžitou, ale i pozvolnější dodávku glukózy (finálního cukru, kterým končí v lidském těle svoji pouť všechny sacharidy, které přijímáme stravou a nápoji) k pracujícím svalům i dalším tkáním. Nejrychlejším cukrem (má nejvyšší glykemický index) je maltóza, po ní následuje glukóza, dále maltodextriny (směs více molekul glukózy), sacharóza, isomaltulóza a nejpomalejší z uvedených cukrů je fruktóza. Podle poměru zastoupení jednotlivých sacharidů můžeme odhadnout jak „rychlý“ je ten, který energetický gel. Směs několika cukrů je také přínosná pro udržení rozumné osmolality gelu. Např. čistá glukóza je osmoticky mnohem „silnější“ než maltodextrin. Po požití gelu s vysokou osmolalitou by došlo doslova k natáhnutí vody do zažívacího traktu a následně ke zvýraznění dehydratace buněk a mezibuněčného prostoru.