Bc. Eva Hvorecká  |  Základy výživy člověka
image for I školní jídelny potřebují pomoc…

S novelou vyhlášky o školním stravování přišla i nová pravidla pro školní jídelny týkající se dietního stravování. V praxi se nejčastěji jedná o bezlepkové a šetřící diety.

Doposud školní jídelny většinou vycházely vstříc rodičům, jejichž děti měly určitá omezení ve stravování. Nejčastěji šlo o děti trpícími celiakií, případně alergiemi na určité druhy potravin. V takovém případě se hovoří o takzvaném dietním stravování, které školní stravovací zařízení poskytovalo v případě, že mělo dostatečně zaškolený personál a vhodné podmínky pro vaření pokrmů přizpůsobené danému stravovacímu omezení dítěte.

A co se teď změnilo? Jídelny, pokud se tak rozhodnou, mohou dietní stravování poskytovat nemocným dětem nadále, ale veškeré postupy již musí být garantovány registrovaným nutričním terapeutem (NT). V návaznosti na to se školní jídelny většinou od poskytování dietního stravování distancovaly, a to hlavně ze dvou důvodů.  První je jednoduchý – často nemají registrovaného nutričního terapeuta k dispozici. Druhý důvod, který je poněkud klamný a stojí na základě tvrzení nutričních terapeutů ze Sekce výživy a nutriční péče spadající pod Českou asociaci sester (ČAS), je ten finanční. Tato odborná společnost nutričních terapeutů totiž straší tím, že práce nutričního terapeuta vyjde školní jídelny až snad na 30 000 Kč měsíčně, jinými slovy 450 Kč na hodinu. Je pak logické, že školní jídelny, respektive školy, nemají odkud takové peníze uvolnit. A v konečném důsledku to má negativní dopad na děti, které nebudou mít možnost stravování ve školních jídelnách se svými spolužáky. A jak víme, společné stravování je významným faktorem sociálního začlenění jak pro děti, tak pro dospělé.

Abych se tedy vrátila k financování NT v rámci školního stravování – veškerá práce NT spočívá v kontrole stravovacího zařízení (zhodnocení podmínek pro přípravu dietních pokrmů), zaškolení zaměstnanců, návrhu změn a pravidelné kontrole jídelníčků a receptur. Tato práce z počátku vyjde zhruba na 5 hodin (záleží, jak je nutriční terapeut šikovný). Následující měsíce NT pouze kontroluje jídelníčky a receptury, což může představovat zhruba hodinu práce. Samozřejmě se doba práce NT bude významně lišit u jídelen, které poskytují dietní stravování už několik let a jsou v tom zaběhlé, a jídelen, které teprve s dietním stravováním začínají.

Poměrně šikovně to například vymyslela Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (Ústav ochrany a podpory zdraví) v Brně společně s magistrátem města Brna (oddělení pedagogicko-organizační), kdy studenti magisterského oboru Nutriční specialista spolupracují se školními jídelnami v Brně. Školní jídelny a také rodiče jsou nesmírně vděční za tuto spolupráci.

Z toho vyplývá, že vše je řešitelné, i když vyhláška a veřejné, často nepřesné, informace vypadají jako obrovský strašák.

Foto - zdroj: http://www.sjslatina.cz/fotogalerie/nase-jidelna-17