Miroslava Jůnová  |  Základy výživy člověka
image for Iniciativa „Vím, co jím“ získala dalšího partnera

Inspekční a certifikační společnost Bureau Veritas se rozhodla podpořit iniciativu „Vím, co jím“ a stala se jejím partnerem. Zvyšuje se tak snaha ČR o zdravé a vyvážené stravování.

Iniciativa Vím, co jím v České republice uděluje stejnojmennou značku, která poukazuje na nutričně vyvážené potraviny. Na rozhodnutí o udělení značky se bude nyní podílet právě i společnost Bureau Veritas Czech Republic. Tato nezávislá kontrolní organizace s akreditovanou laboratoří působící na území naší republiky bude analyzovat parametry výživových hodnot potravin, které jsou součástí kritérií celého posuzovacího systému.      

Iniciativa Vím, co jím je součástí celosvětového programu The Choices International, jehož posláním je bojovat proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám. Cílem programu je co nejsnadnější cestou spotřebitelům představit nutričně vyvážené potraviny tak, aby se spotřebitel dokázal orientovat v nabídce přímo v místě nákupu. Nejsilnějším nástrojem pro orientaci se stala značka „Healthy Choices“ v jednotlivých národních mutacích - oranžový terč s modrým zaškrtávacím znaménkem, který je znakem nutričně vyvážené potraviny. Logem je v současnosti označeno na čtyři tisíce výrobků od 130 výrobců. V ČR nesou označené potraviny logo s heslem „Vím, co jím“.

Logo na potravinách má spotřebiteli zjednodušit výběr nutričně kvalitních potravin. Podle statistických dat totiž u nás zhruba 40 % lidí bojuje s obezitou, některé prameny však udávají dokonce 60 až 65 %. Mezi příčiny pak kromě nedostatku pohybu a nepravidelného stravování patří i nadměrný příjem energie. Ten je i z větší části způsoben zvýšeným příjmem špatných tuků s převažujícím obsahem nasycených a trans mastných kyselin, případně i konzumací sladkostí. Nasycené a trans mastné kyseliny vedle obsahu sodíku a cukru jsou předmětem hlavní analýzy před udělením značky Vím, co jím.

Každý produkt, který se uchází o značku, musí doložit, že daná výživová kritéria splňuje. Jinými slovy - před samotným vstupem do programu je potřeba předložit jasnou a nezávislou zprávu o složení výrobku.

Společnost Bureau Veritas Czech Republic je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Na území České republiky je zastoupena již přes 100 let a zaměstnává více než 100 profesionálů.

Bureau Veritas celosvětově působí ve 140 zemích, kde má síť 900 kanceláří a laboratoří. Přes 48 tisíc jejích zaměstnanců poskytuje služby více než 400 tisícům klientů.

Další informace – viz http://www.bureauveritas.cz, http://www.vimcojim.cz/cs

 

O společnosti  BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří certifikace systému managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání.

Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími bez ohledu na jejich rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

 

O společnosti VÍM CO JÍM A PIJU

Obecně prospěšná společnost "Vím co jím a piju" vznikla v České republice v roce 2010. Je tuzemským držitelem práv k celosvětové certifikační značce "Vím, co jím". Ta je součástí rozsáhlého celosvětového programu "The Choices programme". Na českém trhu nabízí spolupráci malým i velkým výrobcům potravin včetně podnikatelů, kteří chtějí otevřeně deklarovat zájem na budování značky a pomáhat spotřebitelům s výběrem vhodné stravy. V rámci trhu působí zcela nestranně a značku "Vím, co jím" uděluje skutečně pouze těm potravinám, které projdou kontrolním procesem

 

Kontakt:

Miroslava Jůnová

Marketing Manager

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Telefon: +420 210 088 224

E-mail: miroslava.junova@cz.bureauveritas.com

 

Vím, co jím a piju, o.p.s.
Drtinova 10
150 00 Praha 5

Telefon: +420 227 018 445
E-mail: info@vimcojim.cz