Mgr. Vlastimil Chadim  |  Redukce hmotnosti
image for Naučte tělo spalovat tuky

Lidský organismus je důmyslné zařízení, který umí efektivně hospodařit s energií. V rámci aktuálních podmínek volí ten nejvýhodnější zdroj energie pro svůj provoz. Cítí-li, že se nedostává dostatečný příjem kalorií, tlumí svou spotřebu. Takto má lepší vyhlídky, že nebude nucen výrazněji odčerpávat uloženou energii ve svých tukových zásobách. Zde leží zásadní problém všech redukčních postupů, které jsou založeny čistě jen na snížení energetické příjmu.

Držet dietu je slepá ulice, která nikam nevede. Cestou snížení příjmu a nenavýšení výdeje se postupně dopracujeme k poklesu rychlosti klidové spotřeby – pak jsme nuceni i pro udržování hmotnosti méně jíst než tomu bylo před redukční dietou a navíc, při absenci intenzivnější fyzické aktivity, hrozí ztráty aktivní tělesné hmoty, resp. svalů. Svaly jsou významnými konzumenty energie a to dokonce i když jsou v klidu. Jaká však nastává situace, jsou-li svalové buňky přinuceny k práci?

Obecně platí, že nezatížený sval využívá jako hlavní zdroj energie mastné kyseliny z tuků. Pokud však začneme cvičit, plavat, bruslit… potřebují svaly mnohem rychlejší dodávku energie než tomu bylo v období klidu. Tuky však tento požadavek nedokáží splnit. Uvolňování energie z tuků je pomalé. V tomto okamžiku se zatížené svaly orientují na mnohem rychlejší cukry-sacharidy. Energetická rychlost sacharidů a tuků se přirovnává k benzínu a naftě. Sacharidy (glukóza), podobně jako benzín, jsou mnohem rychlejším a dynamičtějším zdrojem energie než klidné a pomalu se oxidující tuky resp. nafta. Dieselový motor se vyplatí na delší, klidnější přepravu, zato benzíňák je lépe využitelný pro krátkodobější, „agresivnější“ jízdu.

Sportovec, či člověk navyklý na pravidelnou usilovnější fyzickou aktivitu, klade daleko větší požadavky na sacharidy jako zásadního energetického zdroje. Při cvičení, nebo jakékoliv jiné intenzivní činnosti, tělo přednostně využívá „rychlé“ kalorie ze sacharidů. V klidových podmínkách nebo při nízké aktivitě, při které se až tolik nezadýcháme a nezvedne se výrazněji tepová frekvence, „jedeme na tuky“. Zásoby sacharidů jsou velmi malé, ty nám vydrží jen na krátký čas. Zato v tucích mají i štíhlí jedinci energie vždycky dostatek. Tělo zatěžované náročnou, dlouhodobější a často se opakující tělesnou činností odebírá velké množství zásobních forem sacharidů uložených v podobě glykogenu ve svalech a játrech. Protože ví, že tento omezený zdroj energie bude znovu potřebovat pro příští náročnou fyzickou práci, naučí se v klidových podmínkách, a i při pohybu s nižší intenzitou, více využívat tuky. (viz příklad v článku Spalování tuku na kole). Přesně tohle je naším cílem při redukci nadváhy – spalovat ve zvýšené míře tukové zásoby. Trénovaní lidé mají daleko lepší podmínky pro oxidaci tuků a mnohem menší riziko, že budou tloustnout.

Každý člověk má šanci vhodně volenou, pravidelnou fyzickou aktivitou postupně naučit (přinutit) tělo spalovat zásobní tuky. Bohužel tuto schopnost nezískáme během 1-2 týdnů. Způsob získávání energie, charakter látkové výměny se mění postupně a po delší dobu (vždy je však silně ovlivňován geneticky). Během půl roku až roku pravidelné fyzické aktivity můžete na sobě pocítit jasné změny. Ovšem jakmile s intenzivnější zátěží přestanete, postupně se vše navrací zpět. Udává se, že co za jeden měsíc natrénujeme, to za jeden týden ztratíme... Naučit tělo spalovat tuky trvá 4x déle, než tuto schopnost ztratit. Názorné příklady najdete v článcích Spalování tuku na kole a Co se děje v těle po fyzické aktivitě.

Cvičte, sportujte - zrychlíte si metabolismu a posunete energetické preference těla na stranu tuků. Pomůže vám to kvalitně zhubnout a snížené tukové zásoby si také dlouhodobě udržet. Přestanete-li však s pravidelnou fyzickou zátěží, počítejte, že se zřejmě opět vrátíte k původnímu nevýhodnému stavu.