image for NO

Oxid dusnatý (NO) je plyn, který se účastní mnoha biologických procesů v těle člověka. Přirozeně se vytváří v cévním endotelu (vnitřní výstelka cévní stěny), v nervových buňkách a zažívacím traktu z aminokyseliny argininu (spolu s kyslíkem a NADPH) za pomocí enzymů - syntáz oxidu dusnatého.

Nejvýznamnější účinek oxidu dusnatého pozorujeme na kardiovaskulárním systému. Pod vlivem oxidu dusnatého dochází k relaxaci hladkých svalů cévní stěny – k vazodilataci („roztáhnutí“) a následně výraznějšímu toku krve cévou. K navýšení produkce NO v těle přirozeně dochází při fyzické zátěži, kdy pracující kosterní svalovina vyžaduje větší dodávku kyslíku a živin rozpuštěných v krvi. Vyšší koncentrace NO jsou zaznamenávány v populacích lidí žijících ve vysokých nadmořských výškách, kterým oxid dusnatý napomáhá zásobovat tkáně dostatečným množstvím kyslíku. Vazodilatační schopnosti NO jsou nezbytné i v periferních cévách. Bez jeho účinku například nemůže proběhnout erekce penisu. Oxid dusnatý také brání přichytávání krevních destiček na cévní stěnu (snižuje riziko tvorby trombů), zpomaluje růst hladké svaloviny cév, snižuje krevní tlak, mírní nebezpečí zánětlivých procesů v cévní stěně. Pacienti postiženi aterosklerózou, diabetem a vysokým krevním tlakem, starší lidé a kuřáci mívají nižší produkci NO, čímž se u nich také tímto způsobem zvyšuje riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. Oxid dusnatý rovněž ovlivňuje činnost zažívacího traktu. Podobně jako v cévách, způsobuje relaxaci hladkých svalů střev, čímž pozitivně podporuje peristaltiku. NO se spolupodílí na některých funkcích nervového (přenos nervových vzruchů, tvorba paměti, percepce bolesti) a imunitního systému (pomocí NO makrofágy usmrcují některé bakterie), vykazuje značné antioxidační účinky.   

Mnozí výrobci potravinových doplňků pro sportovce vyvinuly přípravky, které mají podporovat tvorbu oxidu dusnatého v organismu. Jejich hlavní složkou je aminokyselina L-arginin, který je základním substrátem při syntéze NO. Dostatečné množství argininu jsme však bez problémů schopni zajistit stravou (především potravinami bohatými na bílkoviny) a vlastní tvorbou v játrech a ledvinách. V některých výrobcích se arginin vyskytuje také ve formě arginin-alfa-ketoglutarátu (AAKG). Další aminokyselinou, která se v přípravcích podporujících tvorbu NO často nachází je L-citrulin. Při metabolické přeměně citrulinu vzniká arginin. Tím by měl přítomný citrulin dále navýšit množství argininu v těle. Mezi další stimulanty produkce oxidu dusnatého bývají uváděny gypenosidy, které jsou obsaženy v extraktu z byliny Gynostemma pentaphyllum. Požitý přípravek s obsahem argininu (citrulinu, gypenosidů) by měl teoreticky zvýšit tvorbu NO. Po užití suplementu bychom tedy měli očekávat citelnou vazodilataci cév. Mohutnější tok krve přinese ke svalům více kyslíku, živin, hormonů a lépe odvádí zplodiny metabolismu. Takto by výrobky podporující syntézu NO měly zvyšovat výkonnost aerobního i anaerobního charakteru. Po zátěži by měly zajistit rychlejší regeneraci organismu a výraznější navození anabolických procesů (resyntéza glykogenových zásob, oprava a růst svalové tkáně).

Subjektivní pocity sportovců i kontrolní studie však nepotvrdily teoreticky předpokládané účinky stimulantů NO na fyzický výkon, růst svalové tkáně a regeneraci organismu. Žádná studie neprokázala zvýšení biologické dostupnosti NO a následnou vazodilataci cév po užití argininu (citrulinu). Pocit „nalití“ a příval energie, který lze po konzumaci NO cítit zřejmě pochází z účinku kreatinu, beta-alaninu či kofeinu (které bývají častou součástí některých výrobků) a cvičení samotného či psychogenního - placebo efektu. Vysvětlením neúčinnosti orální suplementace argininem a citrulinem je jejich degradace při průchodu zažívacím traktem a metabolickou přeměnou mnohem dříve, než dosáhnou cílového tkáně - cévního endotelu. Dalším problémem spojeným s NO suplementy je dráždění zažívacího traktu po užití argininu v množství větším než 10 g na dávku.

Přes objektivní potvrzení neúčinnosti přípravků stimulujících tvorbu oxidu dusnatého se na našem trhu tyto výrobky stále nachází. Finance utrácené za NO stimulanty je efektivnější investovat do kvalitních potravin či suplementů, jejichž užívání má opodstatněný význam.