Mgr. Vlastimil Chadim  |  Základy výživy člověka, Doplňky stravy
image for Prebiotika

Jako prebiotika označujeme nestravitelné složky stravy, které představující důležitý substrát pro růst a aktivitu střevní mikroflóry – především bifidobakterie a laktobacily. Mezi prebiotika patří některé oligosacharidy – fruktooligosacharidy, inulin, galaktooligosacharidy. K sacharidům s prebiotickými účinky bývají zahrnovány také xylooligosacharidy a laktulóza.

Výše zmíněné sloučeniny nacházíme v některých potravinách rostlinného původu – v luštěninách, zelenině (chřest, pórek, cibule, česnek), ovoci, nezpracovaném ovsu, pšenici, ječmenu a také v mateřském mléce. Za nejvýznamnější prebiotikum je považován inulin. Významnými zdroji inulinu jsou také kořeny čekanky, hlízy topinamburů a jakonu, dále česnek, pór a cibule. Prebiotika bývají také produkována synteticky – chemickou úpravou sacharózy, laktózy a škrobů.  Takto získaná prebiotika se přidávají do potravinářských výrobků – mléčných a cereálních produktů, pečiva, tyčinek, pomazánek i nápojů.

Přestože jsou zmíněné oligosacharidy pro člověka obecně těžko stravitelné, představují důležitou výživu pro bakteriální mikroflóru tlustého střeva. Kvašením oligosacharidů získávají střevní bakterie energii ke svému růstu. Vedlejším produktem je tvorba organických kyselin (kyselina máselná, octová, propionová, mléčná). Je nezbytné, aby prebiotika člověku nezpůsobovala výraznější nadýmání (což většina oligosacharidů přítomných v luštěninách nesplňuje…), ale především podporovala množení a aktivitu vhodných kmenů bakteriální mikroflóry. Chceme-li dosáhnout potřebného prebiotického efektu, musí být prebiotika odolná vůči účinkům enzymů trávicího traktu a schopná fermentovat v tlustém střevě člověka.

Podle délky uhlíkatého řetězce dělíme prebiotika na „krátko-řetězová, středně- a dlouho-řetězová“. Oligosacharidy s kratším řetězcem jsou fermentována především v pravé části tlustého střeva a poskytují výživu bakteriím osídlujícím tuto část tračníku. Oligosacharidy s delším řetězcem (např. inulin) fermentují pomaleji a dostávají se přes příčný až do sestupného tračníku (levé části tlustého střeva). Inulin obohacený o fruktooligosacharidy působí „širokospektrálně“ – ve všech úsecích tlustého střeva.

Tím, že prebiotika podporují vhodné složení bakteriální mikroflóry, mají mnoho pozitivních účinků na lidský organismus. Jedná se o prevenci průjmů, zvětšení objemu stolice a tím zlepšení pasáže zaživatiny dolními úseky trávicího traktu – prevence a léčba zácpy. Snížení rizika karcinogenních procesů v tlustém střevě a konečníku – prevence nádorů této oblasti gastrointestinálního traktu. Mezi další možné účinky prebiotik patří zvýšení imunity, mírná redukce hladin cholesterolu a oxidovaného LDL v krvi, snížení zánětlivých reakcí sliznice tlustého střeva (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida). Prebiotika napomáhají při vstřebávání některých minerálních prvků (především vápník, hořčík). Pod vlivem prebiotik dochází v tlustém střevě také k vyšší produkci mastných kyselin s krátkou délkou uhlíkatého řetězce, které rovněž pozitivně ovlivňují vnitřní prostředí, stav a funkci tračníku.

Prebiotika mají ve výživě člověka důležitý význam. Dnešní strava je však obecně chudá na výše zmíněné oligosacharidy přirozeně se vyskytující v potravinách rostlinného původu. Vhodným výběrem potravin či obohacením výživy o suplementy s obsahem prebiotik dochází k úpravě složení střevní mikroflóry a následným zdravotním benefitům. Pro běžnou populaci se doporučuje příjem 5 až 8 gramů prebioticky působících oligosacharidů na den. U pacientů se specifickými poruchami zažívacího traktu lze využívat dávek až 15 g/den. Navyšování příjmu oligosacharidů stravou a suplementy však musí být opatrné a pozvolné. Příliš vysoké dávky prebiotik mohou způsobovat nežádoucí reakce trávicího traktu – vyšší produkci střevních plynů, nadýmání a paradoxně poruchy zažívání.

Při „restauraci“ optimálního složení mikroflóry tlustého střeva lze využít také symbiotika – přípravky obsahující prebiotika a zároveň také probiotika (živé kmeny bifidobakterií a laktobacilů).