image for Studentská asociace nutričních terapeutů

Po neskutečných peripetiích se nám to podařilo - společně s kolegy jsme založili Studentskou asociaci nutričních terapeutů (SANT)! Zajímá vás, jaké jsou naše vize a cíle a co nás k tomu motivovalo? Tak si ve zkratce můžete přečíst o tom, jak vznik SANT souvisí se studiem a samotnou profesí nutričního terapeuta a nutričního specialisty.

Ještě dnes vzpomínám na první ročník studia nutričního terapeuta. V té době se kolem nás točily ne zrovna pozitivní zprávy o budoucnosti našeho uplatnění. Ne jen z důvodu finančních, ale také by se dalo říci, že z důvodu „nenadšení“ jiných zdravotnických pracovníků z pozice nutričního terapeuta v nemocnicích. Ačkoli jsme zdravotnické povolání, ne jednou jsem od lékaře slyšela, že jsme vlastně v nemocnicích k ničemu. Co k tomu dodat. Smutné a poněkud ubohé podkopávat a demotivovat mladé studenty a vlastně i samotné povolání nutričních terapeutů (abych všechny „neházela do jednoho pytle“, byli i lékaři, kteří nás maximálně podporovali a předali nám cenné zkušenosti). Krom toho nám ke všem negativním postojům poměrně pravidelně během studia opakovali, že uplatnění bude opravdu těžké a jestli se nám to někde podaří, tak za velmi málo peněz.

Od té doby uplynuly přibližně 4 roky a já můžu říci, že vidím neskutečné pokroky. Pokroky v tom, že nás lékaři začínají brát vážně a chápou význam našeho postavení ve zdravotnickém zařízení. Pokroky také v tom, že nutričního terapeuta nemusíte najít pouze v nemocnici, ale také například v domově důchodců, v lázních, ve vlastní poradně a dokonce i ve školních jídelnách! A tím hlavním a pro nás obrovským pokrokem je vznik Studentské asociace nutričních terapeutů!

30.3. 2016 byl náš spolek právně potvrzen a zapsán do spolkového rejstříku jako Studentská asociace nutričních terapeutů, z.s. Od této chvíle začínáme působit pro budoucnost ne jen studentů nutriční terapie a nutričních specialistů, ale i pro budoucnost našeho povolání. Prostřednictvím vztahů mezioborových a vztahů s již existujícími výživovými a zdravotnickými institucemi a společnostmi bychom rádi zvýšili povědomí o nás a o významu naší profese. Chtěli bychom také zvýšit kvalitu studia nutričních terapeutů a nutričních specialistů na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a tím prosadit potřeby a zájmy budoucích studentů. Našim cílem bude také laická veřejnost, pro kterou budeme pořádat různé akce zaměřené na výživu v souvislosti se zdravím a nemocemi.

Předsedou spolku byl zvolen kolega Bc. Martin Krobot, kterému vděčím za jeho entuziasmus, neskutečnou motivaci a trpělivost. Pozici místopředsedy obsadila má maličkost, která se bude snažit plnit svou funkci v maximální míře. :) Dále, ne jen mé díky patří Martinu Krpcovi, který nám vytvořil úžasná loga (jak můžete sami vidět)! No a v poslední řadě děkuji všem zakládajícím členům, kteří se na vzniku spolku v náročných začátcích podíleli.

Děkuji za spolupráci a jen tak dál! :)