image for Uzeniny a riziko karcinomu - jak je to ve skutečnosti?

Přibližně před týdnem proletěla internetem zpráva, že WHO (Světová zdravotnická organizace) zařadila zpracované a červené maso do skupiny s plutoniem z hlediska rizika vzniku rakoviny. Popravdě tyto články nemám moc ráda, jsou napsané příliš populisticky a zbytečně děsí lidi. Uveďme si to tedy na pravou míru.

IARC (International agency for research of cancer) spadající pod Světovou zdravotnickou organizaci nově zařadila průmyslově zpracované maso (uzeniny, šunka, párky, konzervované maso apod.) do skupiny karcinogenních látek č. 1, kam patří například i azbest a kouření. Neznamená to však, že riziko vzniku rakoviny je u konzumace zpracovaného masa stejné jako u vystavení azbestu či kouření. Dle klasifikace IARC Skupina 1 značí to, že tvrzení je založeno na vědeckých důkazech (často se jedná o epidemiologické studie). Obdobně je to u červeného masa, které bylo zařazeno do karcinogenních látek Skupiny 2. Zařazení látek do této skupiny je opět podloženo epidemiologickými studiemi (existuje asociace mezi expozicí těmto látkám a výskytem rakoviny), ale jiné příčiny se také nevylučují.

Jak vysoké je tedy riziko a s čím souvisí? WHO uvádí, že denní konzumace průmyslově zpracovaného masa v množství 50 g zvyšuje riziko kolorektálního karcinomu o 18%. Konzumace červeného masa v množství 100 g na den zvyšuje toto riziko o 17%. Nicméně pro celkové zhodnocení rizika je velmi důležité brát v úvahu běžné stravovací návyky člověka (tzn. například množství zkonzumovaného ovoce za den, celkový příjem sacharidů, tuků apod.) a jeho životní styl (pohybová aktivita, kouření, konzumace alkoholu atd.).

Ptáte se, zda existuje nějaký doporučený příjem průmyslově zpracovaného a červeného masa? Neexistuje. WHO apeluje pouze na to, aby byla konzumace tohoto masa přiměřená. Laicky řečeno – všeho s mírou. Pokud si však každý den dáváte chleba s máslem a trvanlivým salámem na snídani, vepřové maso na oběd a klobásky na večeři, měli byste se zamyslet, protože v tomto případě se o přiměřenost nejedná.

Zdroj: http://www.who.int/en/